Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 16. 2. naši žáci V. – IX. třídy, kteří měli zájem, jeli na divadelní představení do Městského divadla v Českém Krumlově. Pro některé z nich to byl tento školní rok již druhý divadelní zážitek se školou, a to i díky tomu, že dopravu objednaným autobusem jsme mohli uhradit částí výdělku z Vánočního jarmarku, a proto rodiče těchto žáků hradili pouze cenu vstupenky.
Poprvé jsme jeli na podzim na dramatizaci Erbenovy Kytice. Teď to byla téměř již klasická hra se zpěvy, Balada pro banditu.

Obě představení předvedlo hostující Metropolitní divadlo Praha, a obě představení byla pojata velmi zajímavě. A přestože tentokrát bylo pro děti možná obtížnější udržet dějovou linku, zejména kvůli častému střídání zpěvu a mluveného slova, troufám si říci, že se jim zážitek líbil, a snad přispěje svou troškou k tříbení smyslu pro kulturu mladé generace a rozšíří jejich mladistvé obzory.
Naděžda Matlas Smirnovová