Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

   14.12.2023 proběhl  v naší základní škole vánoční jarmark. Děti se na něj připravovaly dlouho dopředu. Společně s učiteli během hodin výtvarek a pracovních činností tvořily řadu rozmanitých výrobků. Žáci deváté třídy v čele s Šimonem Maškem sami vytvořili leták, který byl následně roznesen po celé Stropnici.
   Ve čtvrtek hned po obědě začala příprava jarmarku. Děti se svými učiteli připravovali a zdobili své stánky. Účast byla obrovská a vysoce předčila naše očekávání. Rodiče se scházeli před školou již před čtvrtou hodinou a mačkali se u dveří.


   Nejprve byl však připraven pro rodiče kulturní program. V tělocvičně vystopily dvě taneční skupinky dívek z prvního stupně. Jedna pod vedením paní učitelky Míškové, druhá s paní učitelkou Liškovou. Kulturní vystoupení zakončil sbor Berušek svými vánočními písněmi a koledami.
   Poté se otevřel jarmark. Během půl hodinky bylo téměř vyprodáno. Ve stáncích nechyběly různé druhy svíček i svícnů, vánoční ozdoby, korálky a náušnice, ušití andělíčci, háčkovaná zvířátka, lapače snů, školní časopis Balbek, štěstíčka nebo třeba pečené čaje. Výběr byl veliký. Nechyběl ani vánoční punč a nějaké to cukroví k zakousnutí. V jedné ze tříd byla otevřena kavárna, kde si mohli rodiče sednout a popovídat si.
   V další třídě byla otevřena tvořivá dílna pro děti, kde šikovné osmačky s dětmi vyráběly malé anděly,svícny nebo vánoční papírové sobíky.
   Rodiče mohli navštívit také třídu, v níž byla k vidění práce na 3D tiskárně, kterou obsluhovali kluci z devítky. Zde bylo možné zakoupit i výrobky z této tiskárny - různé hvězdičky, sněhuláky nebo dokonce stojany na tužky.
   Ohlas dětí, rodičů i učitelů byl úžasný. Všichni byli velmi spokojení a jarmark pochvalovali. Doufáme tedy, že se z něj stane tradiční akce, kterou budeme pořádat každý rok. Za prodej výrobků na vánočním jarmarku děti vydělaly částku 38 530 korun. Tyto peníze budou použity v následujícím pololetí na výlety jednotlivých tříd, mezi něž bude částka spravedlivě rozdělena. Děti se na výběru výletu budou podílet.