Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Read more
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

zakladni-skolaBudova školy stojí zhruba ve středu obce Horní Stropnice od roku 1977. Mateřská škola sídlí v budově bývalé obecné školy vzdálené od výše zmiňované asi 200 metrů.

Základní školu tvoří čtyři budovy propojené chodbami a kotelna. V prvním pavilonu se nacházejí šatny, kabinety a třídy 1. stupně (1. - 5. třídy).

Ve druhém, který je patrový, najdeme ředitelnu, sborovnu, šatny, kabinety, pracovnu hospodářky školy a třídy 2. stupně (6. - 9. třídy), dále pak učebnu chemie a fyziky, cvičnou kuchyni a učebnu výpočetní techniky. Třetí budova školy je rovněž patrová. V přízemí se rozkládá tělocvična a školní dílna, v patře pak dvě družiny a aula pro všechny žáky školy. Poslední část objektu tvoří kuchyně a jídelna.

materska-skolaK areálu základní školy patří přilehlé pozemky se záhony, skleníkem a velkým školním hřištěm. Celková rozloha je 4,4 hektaru a venkovní volná plocha je 3,9 hektaru. K mateřské škole přísluší areál o velikosti 0,5 hektaru.

Stropnickou základní školu a mateřskou školu navštěvují děti z Horní Stropnice a přilehlých vesnic.