Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

zakladni-skolaBudova školy stojí zhruba ve středu obce Horní Stropnice od roku 1977. Mateřská škola sídlí v budově bývalé obecné školy vzdálené od výše zmiňované asi 200 metrů.

Základní školu tvoří čtyři budovy propojené chodbami a kotelna. V prvním pavilonu se nacházejí šatny, kabinety a třídy 1. stupně (1. - 5. třídy).

Ve druhém, který je patrový, najdeme ředitelnu, sborovnu, šatny, kabinety, pracovnu hospodářky školy a třídy 2. stupně (6. - 9. třídy), dále pak učebnu chemie a fyziky, cvičnou kuchyni a učebnu výpočetní techniky. Třetí budova školy je rovněž patrová. V přízemí se rozkládá tělocvična a školní dílna, v patře pak dvě družiny a aula pro všechny žáky školy. Poslední část objektu tvoří kuchyně a jídelna.

materska-skolaK areálu základní školy patří přilehlé pozemky se záhony, skleníkem a velkým školním hřištěm. Celková rozloha je 4,4 hektaru a venkovní volná plocha je 3,9 hektaru. K mateřské škole přísluší areál o velikosti 0,5 hektaru.

Stropnickou základní školu a mateřskou školu navštěvují děti z Horní Stropnice a přilehlých vesnic.