Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dotační program je zaměřen na podporu materiálně znevýhodněných rodin s dětmi v Jihočeském kraji s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a zvyšujícím se nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb, mezi které patří i školní stravování. Školním stravováním je myšlena strava poskytovaná dětem ve školách, školských zařízeních či zařízeních školního stravování v obvyklém rozsahu (včetně nápoje, resp. pitného režimu) a kvalitě/nutričním složení tak, jak je stanoveno platnou legislativou.

Více na: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/dokumenty

 1 Obdy