Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Read more
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Mimoškolní činnost - školní rok 2018/2019

Zájmové útvary

 Název Termín  Čas 
 Filatelistický kroužek           pondělí                     14:00 - 15:00 hodin                 
 Práce se stavbnicí Merkur (od. 1. 11. 2018)    pondělí  14:00 - 15:00 hodin
 Taneční kroužek I. stupeň                               

pondělí

úterý                       

 14:30 - 15:00 hodin                 
 Pěvecký kroužek Berušky čtvrtek 13:00 - 13:45 hodin
 Novinářský kroužek pondělí  14:00 - 15:00 hodin
     
     
     
     

 

 

Nepovinný předmět

Název  Termín                     Čas                                        
 Sborový zpěv                                                  úterý  15:20 - 16:50 hodin