Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Mimoškolní činnost - školní rok 2018/2019

Zájmové útvary

 Název Termín  Čas 
 Filatelistický kroužek           pondělí                     14:00 - 15:00 hodin                 
 Práce se stavbnicí Merkur (od. 1. 11. 2018)    pondělí  14:00 - 15:00 hodin
 Taneční kroužek I. stupeň                               

pondělí

úterý                       

 14:30 - 15:00 hodin                 
 Pěvecký kroužek Berušky čtvrtek 13:00 - 13:45 hodin
 Novinářský kroužek pondělí  14:00 - 15:00 hodin
     
     
     
     

 

 

Nepovinný předmět

Název  Termín                     Čas                                        
 Sborový zpěv                                                  úterý  15:20 - 16:50 hodin