Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

2.10. 2023 navštívili žáci páté a šesté třídy planetárium. Nejprve jsme šli do kinosálu, kde nám paní pověděla zajímavosti o Slunci, jednotlivých planetách a jejich měsících, ale i o jiných tělesech sluneční soustavy. Přednáška byla zpestřena snímky z kosmických sond, uměleckými animacemi a reálnými podoby planet.

Poté jsme se přesunuli do planetária, kde jsme si zkusili najít nejznámější planety, hvězdy a souhvězdí, které můžeme sledovat na noční obloze. Prohlídka se nám moc líbila, i když jsme se pro nepřízeň počasí nedostali do kopule hvězdárny, na kterou jsme se moc těšili. Snad někdy příště.
Hana Káplová