Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve čtvrtek 12. 1. 2023 se vydala naše předškolní třída Soviček do první třídy Základní školy. Předškoláci se seznámili s prostředím školy a první třídy. Vyzkoušeli si i psaní na tabuli. Prvňáčci předvedli, jak umějí počítat a číst. Dětem se společná akce moc líbila. Fotografie po otevření článku.
Bc. Helena Vobejdová