Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pondělí 5. prosince očekávaly děti z naší školky příchod anděla, Mikuláše a čertů. Všichni se na návštěvu připravili a do školky přišli převlečení za čertíky a andílky. Na začátků návštěvy byla na dětech vidět ostýchavost, ale rychle se s Mikulášem, čerty a andělem seznámily, přednesly jim básničky, zazpívaly písničky a odměnou jim byla bohatá nadílka.


Moc děkujeme členům Komise pro mládež a kulturu obce Horní Stropnice za příjemnou atmosféru při jejich návštěvě a také za nadílku pro děti.
Mgr. Jana Vondráčková