Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

 Během měsíce listopadu navštívil třídu Soviček myslivec pan Brychta, s kterým se děti během tří besed o myslivosti dozvěděly spoustu zajímavých informací.

Při prvním setkání se děti seznámily s myslivcem a jeho čtyřnohým parťákem loveckým psem Britem. Také se dozvěděly, jak je úloha myslivce důležitá. Díky odbornému výkladu děti poznávaly myslivecká zařízení, stopy zvířat, hnízda a doupata nejen lesních zvířat. Také měly možnost prohlédnout si paroží a výbavu každého myslivce, mimo jiné i pušku. Dále dostaly pracovní listy, které si mohly doma s pomocí rodičů vyplnit.


Podruhé se děti setkaly s panem Brychtou u Farského rybníka (Smutňáku), kde na ně čekala ukázka vypreparovaných zvířat, jako například jezevec, kachna divoká, ondatra a další. Pan myslivec dětem všechna zvířata popsal, kde žijí, čím se živí. Dále jim vyprávěl, jak je důležité chránit přírodu, jaká zvířata naopak přírodě škodí, s jakými dravci a predátory se můžou setkat a jak myslivci pomáhají. Štěstí nám přálo, a tak děti mohly pomocí dalekohledu sledovat káně.
Při poslední besedě, přinesl pan Brychta na ukázku různá ptačí brka, také srst z jezevce, rohy a parohy. Děti poznávaly lesní zvířata podle obrázků a vyjmenovávaly názvy celé zvířecí rodiny. Společně si s myslivcem zopakovaly názvy mysliveckých zařízení. Nakonec nám pan Brychta zatroubil na lesní roh, byly to ukázky troubení z honů. Nakonec děti dostaly drobnou odměnu.
Děti získaly představu o úloze myslivců a uvědomily si důležitost člověka ve vztahu k přírodě.
Tímto bych chtěla poděkovat myslivci panu Brychtovi, za krásné a přínosné besedy o myslivosti a zároveň se těšíme na další setkání.
Lucie Blehová