Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 9. 11. 2022 se žáci naší základní školy v rámci projektu EduSTEM ATCZ220 zúčastnili badatelského vyučování v Klášterech v Českém Krumlově. Výukový program „Alchymisté a vědátoři“ byl spojen s prohlídkou města. Před samotným bádáním ve sklepním prostoru kláštera, si žáci prohlédli dobová kachlová kamna a dozvěděli se o způsobu vytápění. Měli možnost manipulovat s křesadlem, dmychadlem a nahlédli do klášterní herny.

Ve sklepní laboratoři se chlapci a děvčata seznamovali s některými pokusy, které prováděly dvě lektorky. Např. se zahříváním kostkového cukru nad plamenem svíčky, nafukováním balonku pomoci octu a jedlé sody, jak se vyčaruje faraonův had a odtajní napsaný kód. Žáci nejen pozorovali práci lektorek, ale mohli si vyzkoušet za jejich asistence i některé činnosti u velkého stolu.

Celý výukový program byl zakončen pobytem v herně. Děvčatům se nejvíce líbilo divadélko, kde si hrály s maňásky. Chlapce zaujaly makety mečů a přileb. Lákavé bylo kutálení a cvrnkání uličkami na dřevěném kruhu.

Výukového programu se zúčastnilo celkem 52 žáků, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Během dopoledne se při těchto aktivitách obě skupiny vystřídaly.

V Horní Stropnici dne 9. 11. 2022 Magda Mikšovská

lektor badatelských aktivit projektu EduSTEM