Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Tak to byla nejčastější věta, kterou rodiče při vyzvedávání dětí v úterý 11. 10. 2022 slyšeli. V ten den si pro děti p. Borůvka připravil povídání o plazech a přivezl na ukázku do školky několik jejich druhů. Děti se dozvěděly spoustu informací o způsobu života těchto živočichů, o jejich stravování a rozmnožování. Mnoho zvířat viděly naživo, a mohly si ověřit, že hadi opravdu nejsou slizcí a že v některých případech se může jednat i o přítulné mazlíčky.
Touto cestou bychom chtěli p. Borůvkovi moc poděkovat za výchovný program plný zážitků.
Mgr. Jana Vondráčková

Fotografie po otevření článku.