Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V úterý 27. 9. 2022 třída „Soviček“ navštívila knihovnu, kde si děti vybraly knihu, kterou si odnesly domů.
Smyslem tohoto projektu je u dětí rozvíjet komunikační schopnosti, fantazii a slovní zásobu.


Čtení uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte a vytváří mezi předčítajícím (ať je to maminka, tatínek, babička nebo starší sourozenec) a dítětem pevné pouto. Dále podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje sebevědomí.
Každý vyplní název nejoblíbenější pohádky z vypůjčené knihy a náš čtecí strom dostane za každou pohádku lísteček. Na konci školního roku uvídíme, jak jsou předškoláci a vlastně i jejich rodiče pilní.
Lucie Blehová