Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

https://www.kompostarna.com

Naše letošní cesta za odpady, finančně podporovaná Jihočeským krajem, začala 27. září 2018 ráno. Autobus odvezl žáky druhého stupně do Jarošovic, malé vesničky severně od Týna nad Vltavou. Zastavili jsme u velkých hromad listí, větví, kůry, trávy a kdo ví čeho ještě. Moc to tam nevonělo. Chvíli jsme čekali na pracovníka kompostárny pana Šmída, který nás celým areálem provázel.

Dozvěděli jsme se, že ve velkých hromadách pracují bakterie na rozkladu organických látek. Aby se jim dobře dařilo, musí pracovníci kompostárny pravidelně a často hromady přehrabávat. Nedělají to naštěstí ručně, ale mají k dispozici vhodné stroje. Bez kyslíku by to totiž nešlo. Po několika týdnech je kompost skoro hotov. Ještě odstranit bubnovým sítem nerozložené větve a nežádoucí příměsi (třeba nějaké plastové kousky) a mohou si zákazníci přijet pro vynikající hnojivo. Kapacita kompostárny je již 19 200 t ročně.
Kompostárna Jarošovice likviduje také tzv. gastroodpad, to jsou zbytky ze školních jídelen, restaurací a podobně. Takových provozů není v České republice mnoho. Vyžadují totiž specializované zařízení, které pomocí tepla zneškodní případné původce nemocí přežívající v kuchyňském odpadu.
Ještě jsme se byli podívat na bioplynové stanici, ve které se z rostlinného materiálu za pomoci bakterií, které pro změnu zase nesnášejí kyslík, vyrábějí methan – bioplyn, ze které v kogenerační jednotce vyrobí elektrickou energii. Elektřina může zahřát gastroodpad, a ten může být přidáván k rostlinnému materiálu v bioplynové stanici.
A postřehy účastníků?
„…Pak jsme se přesunuli do místnosti, kde se přebírá gastroodpad. Když nám pán řekl, že se to musí přebírat ručně, tak všichni vykřikli fůj…“
„… Já bych tam pracovat nechtěl, protože to tam zapáchá, ale někdo to dělat musí. Nejzajímavější je na tom to, že materiálu na kompost je tolik a vše se tam vejde a jsou schopni ho zpracovat a prodat...“

Mgr. Helena Balášová a žáci 8. ročníku
Pavla Mülerová, Patrik Mikl a Josef Dvořák