Z důvodu mimořádných opatření vlády ČR a na základě nařízení zřizovatele omezuji s platností od 17. března 2020 provoz Mateřské školy Horní Stropnice. Účast dítěte v mateřské škole je podmíněna odchodem do zaměstnání obou zákonných zástupců. Toto opatření platí do odvolání.

V Horní Stropnici dne 16. 3. 2020                                       

PaedDr. Jaroslav Baláš, ředitel školy 

Václav Kučera, strosta