Dne 29. 4. 2014 naši školu navštívil pan Jan Brož, který nám přivezl ukázat dravé ptáky a sovy, např. káně lesní, orla bělohlavého, krkavce velkého, poštolku, výra velkého, puštíka obecného, sovu pálenou a jako bonus tchoře fretku. O každém dravci nám pověděl užitečné informace - čím se živí, kde žije, kolika let se dožívá apod.

Dokonce nám dovolil pár dravců držet na rukavici a některé dravce jsme viděli i v letu.
Byl to pěkný zážitek. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o dravcích a sovách a doufáme, že nám to uvízne na dlouho v hlavách.

Gabriela Charvátová, Tereza Gondeková