V úterý 25. března jsme se s prvňáky vydali do mateřské školy. Pozvala nás paní učitelka Magda Mikšovská. V rámci měsíce knihy – března si pro předškoláky a prvňáky připravila pásmo činností souvisejících se čtením. 

Okolo 9, 00 hod jsme přišli do školky. Předškoláci už na nás čekali. Děti jsme posadily na připravené židličky. Nejdříve prvňáci společně s paní učitelkou četli předškolákům bajky.

O každé bajce si s nimi pak paní učitelka povídala a dávala jim různé otázky. Při další činnosti děti hádaly pohádky podle nápovědy. Potom jsme děti rozdělily do skupinek, ve kterých vymýšlely hesla k daným pohádkám. Posledním úkolem bylo skládání pohádkových puzzle podle předlohy. Nakonec všichni dostali sladkou odměnu a směli si společně pohrát.
Velice děkujeme paní učitelce Magdě Mikšovská za pozvání a za příjemně strávené dopoledne. Děti byly nadšené.
Mgr. Jana Rosecká