Zápis do 1. ročníku ZŠ Horní Stropnice

Ve dnech 17. a 18. ledna 2014 se na naší škole uskutečnil zápis do I. třídy pro děti, které dovrší 6 let věku do konce srpna 2014.
Budoucí prvňáčci (letos bylo přihlášeno 13 dětí) se dostavili se svými rodiči i sourozenci, paním učitelkám a pánům učitelům z I. stupně naší školy předvedli, jak umí pěkně recitovat nebo zpívat, do kolika už umí počítat, jak se vyznají v geometrických tvarech a barvách, jak se orientují v prostoru, na obrázcích poznávali rozdíly a vyzkoušeli si i psaní jednoduchých slůvek. Každý pak měl za úkol nakreslit postavu pána.

Mnozí tatínkové a dědečkové by se jistě poznali. Jako odměnu za svou šikovnost a snahu dostaly děti dárky vyrobené jejich budoucími spolužáky v družině - sněhuláčky na špejli, papírovou medaili a záložku. Každé dítě si také odneslo domů pamětní list, který mu bude připomínat tento výjimečný den.

Rodiče hovořili s výchovnou poradkyní Mgr. Helenou Balášovou a ředitelem školy PaedDr. Jaroslavem Balášem. Pomocníky pro rodiče i učitele byli žáci z IX. třídy Gabriela Charvátová, Natálie Betuštiaková, František Kříž a Jiří Kouba.


Jana Míšková