Projektový den v Horní Stropnici

 Dne 27. 11. 2012 nám přijeli oplatit návštěvu žáci ze ZŠ Fantova v Kaplici. Náš pan ředitel PaedDr. Jaroslav Baláš jim promítl prezentaci o Horní Stropnici a provedl je celou naší školou.  Kapličtí žáci byli rozděleni do tří skupin: biologická, sportovní a „masopustní“. Jednotlivé skupiny vedli naši vyučující společně s žáky VII. a VIII. třídy.  Biologická skupina se vydala pod vedením paní učitelky Balášové autobusem na Hojnou Vodu.

Oznámili jsme žákům, že se nachází u Kraví hory a ukázali jsme jim i Vysokou a Kuní horu. Na pláních mezi Hojnou Vodou a Starými Hutěmi se nachází kontejner automatické hydrometeorologické stanice, která měří srážky, polétavý prach, oxidy dusíku a síry. Před lesem jsme rozdali žákům fotografie, na kterých byla vyfocená Kraví hora v roce 1953 a v současnosti. Měli porovnat, jestli na Kraví hoře bylo tolik lesů jako dnes. Dříve zde totiž byly jen pastviny pro krávy, podle nich má Kraví hora název. Z fotky také zjistili, že je na Kraví hoře také jedna část lesa z tohoto období zachována dodnes. Cestou k vrcholu hory jsme se zastavili u kamenného moře a vysvětlili jsme jim, jak kamenné moře vzniká. Dále jsme šli okolo mrazových srubů, které vznikají mrazovým zvětráváním a kolem Napoleona, to je hřibovitý útvar. Na vrcholu Kraví hory jsme se vylezli na rozhlednu. Pak už nás čekala jen cesta zpět.  Sportovní a „masopustní“ skupina měla společný začátek v aule naší školy. Pan učitel Drbout pustil video o masopustu a seznamoval kaplické žáky s touto tradicí, zvyky a symbolikou jednotlivých masek. Poté se všichni kluci přesunuli pod vedením pana učitele Drbouta do sportovní haly, kde proběhl turnaj ve stolním tenise.  „Masopustní“ skupina (tvořená dívkami) zůstala v aule školy. S paní učitelkou Vyroubalovou jsme učily kaplické žákyně a jejich paní učitelku tvořit růžičky, které nosí koledníci na klobouku. Myslíme, že je to i bavilo, ale byla to náročná práce. Samy jsme se růžičky naučily pár dní před projektovým dnem. Moc děkujeme třem milým paním, Haně Valentové, Martě Kotrčové a Zdeňce Kalvasové, že si udělaly čas ve čtvrtek odpoledne, měly s námi trpělivost a růžičky nás úspěšně naučily.  Naše „masopustní“ skupina se po vytvoření několika růžiček vydala povzbudit kluky na sportovní halu.  Na závěr jsme se všichni sešli v aule školy a čekalo nás závěrečné vyhodnocení dne. Pan ředitel nás pochválil a kaplickým žákům rozdal různé informační materiály o Horní Stropnici a okolí.  Doufáme, že se kaplickým žákům u nás líbilo tak, jako nám u nich.

Adéla Zemanová a Gabriela Charvátová, VIII. třída