Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

II. stupeň

český jazyk                                              aktovka     anglický jazyk                                 aktovka

německý jazyk                                        aktovka      dějepis                                           aktovka

občanská výchova                                  aktovka       zeměpis                                         aktovka

matematika                                            aktovka       přírodopis                                       aktovka

fyzika                                                     aktovka       chemie                                            aktovka

hudební výchova                                   aktovka      výtvarná výchova                             aktovka

tělesná výchova                                    aktovka     praktické činnosti                              aktovka

výchova ke zdraví                                aktovka