Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

II. stupeň

český jazyk                                              aktovka     anglický jazyk                                 aktovka

německý jazyk                                        aktovka      dějepis                                           aktovka

občanská výchova                                  aktovka       zeměpis                                         aktovka

matematika                                            aktovka       přírodopis                                       aktovka

fyzika                                                     aktovka       chemie                                            aktovka

hudební výchova                                   aktovka      výtvarná výchova                             aktovka

tělesná výchova                                    aktovka     praktické činnosti                              aktovka

výchova ke zdraví                                aktovka