Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Třída našich třeťáčků se dne 14. 10. zapojila do celorepublikové akce 72 hodin. Jako cíl si dali uklidit pozemky naší školy.
Uklízeli s velkým nasazením, a tak je poté čekala sladká odměna a také dárky od organizátorů akce 72 hodin.
Příští rok se jiště zúčastní zase. Fotografie po otevření článku.

Mgr. Michaela Lišková