Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 25. 2. 2022 byl v 8:00 zahájen třetí ročník mikroskopování. V úvodu seznámila paní lektorka žáky se základními pravidly bezpečné práce s mikroskopem, prosvětlovacími lupami a objekty mikroskopování. Žáci si poté podle pokynů a pod dozorem lektorky a vyučujících vyzkoušeli ovládání mikroskopů a následně zahájili vlastní samostatnou pozorovací činnost.

V jejím rámci se seznámili s detaily objektů, jako např.: minerály, travinami, hmyzu, (včel), hematologického materiálu. Na závěr žáci pozorovali vlastní vlas. Z tohoto objektu byla pořízena fotodokumentace.
Program realizovali žáci 3., 4. a 5. třídy.