Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Povinnosti školy jako příjemce prostředků z EU v rámci povinné publicity
Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.
Každý jednotlivý příjemce podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního
plánu obnovy (dále také jen „investice“) je povinen dodržovat pravidla jednotné publicity dle čl. 34
nařízení (EU) 2021/241.
Příjemce podpory a každý další účastník investice v rámci všech svých informačních a komunikačních
opatření zajistí informování o původu finančních prostředků vždy při propagaci aktivit vyplývajících
z implementace této investice. Informace zde.