Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 26. listopadu 2021 jsme pod vedením naší paní učitelky Ing. Kamily Fialové navštívili Katedru informatiky a geografie Pedagogické fakulty JU v Č. Budějovicích. Seznámili jsme se s malými roboty Ozoboty, které jsme programovali pomocí kresby barevných kódů. V učebně virtuální reality jsme se přenesli do různýchmíst na Zemi a zahráli jsme si i hry. Bylo to super. Moc se nám to líbilo a chtěli bychom se sem znovu podívat.

žáci VI. třídy Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice