Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Matyáš Raab vybojoval na Krajském přeboru Jihočeského kraje v praktickém šachu mládeže jednotlivců v kategorii chlapci do osmi let věku vynikající třetí místo. Turnaj se konal na Nových Hradech ve dnech 19. až 20. června 2021. Jednalo se o Matyášův první šachový turnaj a ihned se zařadil mezi nejlepší šachisty Jihočeského kraje.
Jak se to mohlo stát?


Matyáš jevil zájem o šachy již v mateřské školce. S šachovým tréninkem ale začal až v září 2020, když šel do první třídy (je dobré, když mladí šachisté již znají začátek abecedy. Ještě lépe je, když již umí číst.). Kovidová opatření znemožnila konat tradiční šachové kroužky, a proto se Matyáš zapojil do distančního tréninku v rámci Kroužku logických her se zaměřením na šachy, který organizuje Šachový oddíl Tělovýchovné jednoty Hraničář Horní Stropnice (šachový trenér Mgr. Vilibald Rolínek).

Matyáše logické hry včetně šachů baví, poměrně rychle zvládl šachová pravidla a zá-kladní šachové dovednosti. Aby mohl hrát šachové turnaje bez jakéhokoliv omezení, zaregistroval se v listopaduc2020 do Šachového svazu České republiky.
Matyáš se na šachové turnaje těšil, ale žádné se nekonaly. Nakonec se dočkal. V uvedené kategorii nastoupilo celkem 17 soutěžících (jedenáct chlapců a šest dívek, chlapci a dívky hrají společně, ale hodnotí se zvlášť).). Matyáš uhrál 3, 5 bodů ze sedmi možných. Skončil na vynikajícím třetím místě. Jenom malé soutěžní zkušenosti jsou pří-činou, že Matyáš neskončil ještě lépe. Výsledková tabulka je na:
Chess-Results Server Chess-results.com - Kp mládeže JČŠS prakt. šach-2021 open
Pokud se bude Matyáš nadále pilně věnovat tréninku a občas si zahraje šachy s vrstevníky, budou jeho výsledky ještě výraznější.
To vše si může Matyáš ověřit na Mistrovství České republiky v rapid šachu, které se má konat na podzim opět na Nových Hradech. Takže přejme Matyášovi hodně ra-dosti a úspěchů za šachovnicí.

Mgr. Vilibald Rolínek
šachový trenér