Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Poslední předvánoční týden 15.12.2020 zpestřil vyučování žákům II. třídy preventivní program „Malý detektiv", který na naší škole již druhým rokem realizuje lektorka paní Helena Komasová Stružinská.

Cílem programů je především prevence a v tomto konkrétním případě jde o to, vyvrátit dětem jeden velký, společností uznávaný omyl, že lze rozpoznat nebezpečného člověka. Záměrem programu není děti děsit a vzbudit nedůvěru k lidem kolem sebe, ale pomocí her ukotvit správné reakce na nebezpečné situace. Naučit děti tři zásadní skutečnosti. Že bezpečné místo je tam, kde je více lidí. Že nebezpečného člověka nepoznám, proto musím být opatrný pořád. A že vím, kdo mne má na starosti a toho poslouchám.

Tyto dvě zajímavé hodiny byly velmi přínosné a děti se velice aktivně a s chutí zapojily do všech činností.

Třídní učitelka: Mgr. Nikola Sarauerová