Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 18. 9. 2020 v 8 hodin ráno se 44 žáků z 5. – 8. ročníku naší školy spolu se čtyřmi vyučujícími vypravilo na exkurzi do zařízení zabývající se zpracováním odpadu.
Jeli jsme do Kompostárny Jarošovice, kde nás odpadový hospodář firmy seznámil s provozem kompostárny. Kompost je přírodní hnojivo zlepšující kvalitu půdy. Je to přirozený proces a nejlepší způsob, jak naložit s bioodpadem.


Každá domácnost může třídit svůj odpad a pomoci tak získat důležité druhotné suroviny. Asi nejvíce vyprodukujeme plastového odpadu, třídíme i papír, sklo a kovy. Neustále se však zvyšuje produkce bioodpadu.
Co se děje s bioodpadem? Kam se odváží? Kam se odváží posečená tráva ze školní zahrady a zbytky jídla ze školní jídelny? Sběr, odvoz a likvidaci bioodpadů zajišťuje kompostárna. Viděli jsme navážení rostlinného materiálu na velké hromady, do kterých jsou dodávány potřebné suroviny. Kompostování zde probíhá v pásových hromadách. Kuchyňské zbytky jsou sváženy a vylévány do velké nádoby. Následuje ruční třídění, při kterém pracovníci velmi často najdou věci, které tam nepatří. Kvalitu třídění musíme zlepšit už doma a uvědomit si, co do bioodpadu nepatří.
Exkurze se nám líbila, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a uvědomili jsme si, že třídit odpad je nutné. Celá akce byla realizována díky programu Jihočeského krajského úřadu na financování exkurzí do zařízení pro nakládání s odpady.

Za všechny zúčastněné zpracovali žáci VIII. třídy.