Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice v souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství umožňuje přítomnost žáků II. stupně na základě dobrovolnosti na skupinových konzultacích, třídnických hodinách
a socializačních aktivitách. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem
o docházku do školy do 5. 6. 2020 prostřednictvím emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na 386 327 145. Aktivity budou probíhat od 8. 6. 2020 do konce školního roku podle upraveného rozvrhu, který bude odpovídat epidemiologickým opatřením a doporučením MŠMT č. j.: MSMT-22452/2020-2.
Podmínky pro účast žáka:
1. Povinnost odevzdat nejpozději do 8. 6. 2020 zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – viz. příloha.
2. Skupinové konzultace, třídnické hodiny a socializační aktivity budou probíhat pro jednotlivé třídy dle upraveného rozvrhu od 8:00 nejdéle do 10:45 od pondělí do čtvrtka. Zájmové vzdělávání nebude poskytováno.
3. Stravování bude umožněno zájemcům v jídelně školy dle zvláštních opatření, která jsou stanovena předpisem individuálně, v době od 11:30 do 12:00, vstupem ze dvorku II. stupně
4. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
Před školou jsou žáci povinni dodržet odstup 2 metry.
Všichni žáci jsou povinni nosit ve společných prostorách školy roušku.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny po prokazatelném upozornění zákonného zástupce.
Složení skupiny pro vzdělávání je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 8. 6. 2020.
Horní Stropnice 27. 5. 2020                                           PaedDr. Jaroslav Baláš
                                                                                              ředitel školy
Přílohy:
Čestné prohlášení