Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice obnovuje na základě rozhodnutí zřizovatele provoz mateřské školy ke dni 25. 5. 2020. Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k docházce do MŠ a ke stavování
do 21. 5. 2020 prostřednictvím e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na 386 327 127. Provoz MŠ bude probíhat od 25. 5. 2020 do konce školního roku podle pravidel, která budou odpovídat epidemiologickým opatřením. Z důvodu trvajícího rizika nákazy nemoci covid-19 doporučujeme rodičům, kteří nepracují, aby své děti nevystavovali tomuto nebezpečí a nedávali je do kolektivu dětí v MŠ.
Podmínky pro účast dítěte v MŠ:
1. Povinnost odevzdat nejpozději do 25. 5. 2020 zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – viz. příloha.
2. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
a. zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
b. dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
3. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce,
a to po nezbytně nutnou dobu.
4. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
5. Neprodleně po přezutí a převlečení si každý musí důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce vodou a mýdlem v prostorách umývárny v přízemí školy.
6. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Do MŠ budou přijímány jen zdravé děti bez příznaků onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, aj.).
7. Stravování bude pro děti zajištěno běžným způsobem s úpravami, které se shodují s epidemiologickými opatřeními.

V Horní Stropnici dne 6. 5. 2020

Mgr. Jana Vondráčková                                  PaedDr. Jaroslav Baláš
          ZŘŠ pro MŠ                                                    ředitel školy

Příloha: Čestné prohlášení