Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice v souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství umožňuje přítomnost žáků I. stupně
na základě dobrovolnosti na pravidelném vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 prostřednictvím emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na 386 327 145. Vzdělávání bude probíhat od 25. 5. 2020 do konce školního roku podle upraveného rozvrhu, který bude odpovídat epidemiologickým opatřením.
Podmínky pro účast žáka:
1. Povinnost odevzdat nejpozději do 25. 5. 2020 zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – viz. příloha.
2. Vzdělání dle ŠVP bude probíhat dle upraveného rozvrhu od 8:00 nejdéle
do 12:35. Zájmové vzdělávání v ŠD nejdéle do 16:00. Ranní družina na základě rozhodnutí MŠMT není poskytována.
3. Stravování bude zajištěno v jídelně školy dle zvláštních opatření, která jsou stanovena předpisem.
4. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
Před školou jsou žáci povinni dodržet odstup 2 metry.
Všichni žáci jsou povinni nosit ve společných prostorách školy roušku.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vyzvedávání dítěte ze školy bude probíhat rovněž bez přístupu doprovodu
do prostor školy prostřednictvím dálkového spojení.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny po prokazatelném upozornění zákonného zástupce.
Složení skupiny pro vzdělávání je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
Další podrobnosti budeme moci stanovit po 18. 5. 2020 po zjištění počtu účastníků vzdělávání na základě vyjádření zájmu o docházku do školy.
Horní Stropnice 5. 5. 2020                              PaedDr. Jaroslav Baláš
                                                                                 ředitel školy
Přílohy:
Čestné prohlášení