Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice

Zápis žáků do 1. třídy v roce 2020 se koná dne:

3. dubna 2020 (pátek) od 14,00 hodin do 17,00 hodin

a

4. dubna 2020 (sobota) od 9,30 hodin do 11,00 hodin

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020. 

Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku školy, která odklad udělila, nemusí znovu k zápisu.

Rodiče při zápisu předloží:

  • Doklad o bydlišti
  • Rodný list dítěte
  • Vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (tiskopis k dispozici v MŠ a ZŠ)
  • Žádost o přijetí ke vzdělávání v základní škole (tiskopis k dispozici v MŠ a ZŠ)

Prosíme rodiče, aby respektovali nutnost přezouvání v budově školy. Šatna je k dispozici.

PaedDr. Jaroslav Baláš

ředitel školy

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku