Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 1. 11. 2019 proběhl výukový program, jak být správným účastníkem silničního provozu. Tento program si pro nás připravili městští policisté z Trhových Svinů. Každý dostal obrázek s čísly, kde byla u každého čísla znázorněna situace, jak se někteří účastníci provozu chovají. Ke každému číslu jsme si vysvětlili správné chování.

Pověděli jsme si také, jak se správně připravit, pokud chceme jet na kole nebo na bruslích. Dále jsme rozebírali i další témata, například jak se chovat při nálezu injekční stříkačky. Mně osobně se program moc líbil.
Oskar Blíženec, V. třída