Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V úterý 1. 10. 2019 čekala na III. a IV. třídu cesta časem. Průvodcem po třísovském oppidu a zřícenině hradu Dívčí kámen byl pan Tomáš Smrž z centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích.
Cesta staletími začala u lípy v Třísově, kde jsme se u kapličky z 18. století několika rychlými otočkami dostali do 13. století a posléze jsme dohopsali do století prvního - do doby Keltů. Hledali jsme, co vše tato kultura znala a vytvářela, kde žili, jak bojovali, jaké měli rituály. Přivolávali jsme déšť, vymýšleli bitevní taktiku a stihli jsme také odpočívat u kamenné mohyly.


Přeběhnutím louky jsme se rozloučili s Kelty a jako mávnutím proutku nás vítal hrad Dívčí kámen. Zde jsme se seznamovali s tím, jak se žilo ve středověku. Hledali jsme odpovědi na otázky, které nám pan Smrž poschovával po horní části hradu. V malých skupinkách se z nás stali historičtí badatelé.
Počasí bylo zpočátku studené, ale s postupujícím dopolednem na nás vykouklo sluníčko a dělalo nám společnost po zbytek výletu.
Mgr. Jana Míšková
třídní učitelka III. třídy