Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Také letos jsme se zúčastnili tradiční soutěže ve znalostech o přírodě. Za školu bojovaly dva týmy.
V kategorii A (žáci 4. a 5. třídy) nás reprezentovala Jana, Aneta a Jiřina z pátého ročníku. Jako družstvo se děvčata umístila na druhém místě. V jednotlivcích byla Jana 4., Aneta 5. a Jiřina 9.
V kategorii B (žáci 6. a 7. třídy) nás reprezentovalo osvědčené družstvo - Vojta, Anežka a Adéla. I když jsou teprve v 6. třídě, tak svou kategorii přesvědčivě vyhráli a přivezli si putovní pohár. Umístění jednotlivců bylo také skvělé – Vojta byl první, Anežka druhá a Adéla těsně čtvrtá.


Všem dětem, které se na soutěž zodpovědně připravovaly a vzorně reprezentovaly školu nejen znalostmi, ale také svým chováním v průběhu dne, patří velké poděkování.
Mgr. Helena Balášová