Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dívky a chlapci ze 2. třídy naší mateřinky navštívili dne 28. 5. 2019 kamarády v partnerské mateřské škole v Rakousku. Naše setkání bylo plánované, a tak jsme se dlouho na shledání připravovali. Po přivítání v Harbachu jsme šli do velké tělocvičny. Společně jsme si zahráli hru „Na housenku“, která se krmila ovocem a zeleninou.

Opakovali jsme si názvy těchto potravin v českém a německém jazyce. Po chvilce se housenka postupně proměnila v motýlky. Všechny děti si navlékly na zápěstí námi vyrobené barevné motýly a při létání nám zazpívali kluci a holčičky německou písničku „Schmetterling“. Pak jsme si opakovali při hře názvy částí těla: „Daumen und Daumen“ a naučili se při hudbě tancovat jako roboti. Následovala svačinka ve třídě. Počasí nám nepřálo, a tak jsme si vystřihávali papírové kytičky, skládali lístky a vkládali je do vody. Květinky se nám záhy otevřely. Jiná skupina dětí chytala na udici zvířátka. Děvčátka zaujala kuchyňka, šlehač, panenky a také žehlicí prkno 

s dřevěnou žehličkou. Zajímavý byl pokojíček s panenkami. Kluci si hráli v koutku
s magnetickou stavebnicí, přidali se ke stavbě s dřevěnými kvádry a objevili novou umělohmotnou stavebnici na montování aut. Děti procházely jednotlivými hracími koutky ve třídě. Po delší době jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat na školní zahradu. Všude bylo mokro po dešti, ale to nám nevadilo. Děvčátka se houpala na houpačce a kluci okusili širokou skluzavku. Nastal čas loučení, fotografování a předání dárků. Po takto zdařilém dopoledni, naplněni hezkými zážitky z nového prostředí, jsme odjeli na oběd do své školky.
Školní rok se chýlí ke konci a s ním bude ukončeno zapojení naší mateřské školy v tříletém projektu BIGATCZ5. Chci poděkovat Mgr. Vlastě Křičkové, která nám pomáhala po celou dobu při organizování příhraničních setkávání mateřinek. Dále panu řediteli PaedDr. Jaroslavu Balášovi, který podporoval v MŠ i ZŠ výuku německého jazyka a aktivity spojené s tímto projektem.

 

Magda Mikšovská