Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Duben byl pro nás naplněný programy, které se zabývaly planetou z různých pohledů. Hned na začátku dubna všechny třídy měly výukový program, který se týkal vody a života v ní. S pracovníky Jihočeské univerzity, fakulty rybářství a ochrany vod, se první a druhá třída seznamovala s programem „Tajemství vody“, třetí a čtvrtá třída měla program „V rybníce je živo“, šestá a sedmá třída zkoumala řeku „Od pramene k deltě“ a nejstarší žáci se dozvěděli něco o tom „Jak funguje rybník“.

Měli jsme možnost vidět z blízka některé druhy raků, kteří se do naší přírody dostávají díky lidem. Jedná se o invazivní druhy, a všichni by měli vědět, že živočichy není možné přenášet z různých míst planety jinam. Většinou invazivní organizmy škodí a ničí původní populace druhů.
Povídání o rybnících a jejich historii bylo velmi zajímavé téma zvláště pro nás, Jihočechy.

Jan Charvát a Helena Balášová