Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Read more
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Duben byl pro nás naplněný programy, které se zabývaly planetou z různých pohledů. Hned na začátku dubna všechny třídy měly výukový program, který se týkal vody a života v ní. S pracovníky Jihočeské univerzity, fakulty rybářství a ochrany vod, se první a druhá třída seznamovala s programem „Tajemství vody“, třetí a čtvrtá třída měla program „V rybníce je živo“, šestá a sedmá třída zkoumala řeku „Od pramene k deltě“ a nejstarší žáci se dozvěděli něco o tom „Jak funguje rybník“.

Měli jsme možnost vidět z blízka některé druhy raků, kteří se do naší přírody dostávají díky lidem. Jedná se o invazivní druhy, a všichni by měli vědět, že živočichy není možné přenášet z různých míst planety jinam. Většinou invazivní organizmy škodí a ničí původní populace druhů.
Povídání o rybnících a jejich historii bylo velmi zajímavé téma zvláště pro nás, Jihočechy.

Jan Charvát a Helena Balášová