Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 17. 4. se žáci zúčastnili výukového programu „Věda nás baví“. První o čem nám začali instruktoři povídat, bylo, jak planeta vznikla a jak se vyvíjela. Hned při prvním pokusu jsme pomocí vody, oleje a kuličky z modelíny udělali vrstvy planety Země. Další pokus spočíval v tom, že jsme dostali různé barvy modelíny a měli jsme sestavit model planety Země, poté jsme model rozřízli a dozvěděli jsme se, z čeho se Země skládá.

Další povídání bylo o pohybu litosférických desek. Dozvěděli jsme se, jak a jakými směry se litosférické desky pohybovaly. K tomu se vázal pokus, ve kterém jsme udělali dráhy litosférických desek pomocí papíru a špendlíků. A jako poslední pokus jsme pomocí kelímků a obarveného písku sestavili vrstvy půdy.
Tento program byl velmi poučný a zajímavý, všechny to hodně bavilo.

Jan Charvát