Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 2. 5. se konaly hry, které se odehrávaly v areálu školy. Tématem letošních her bylo přežití v přírodě. Jednotliví učitelé si pro nás připravili spoustu zajímavých úkolů např.: chůze na chůdách, rozdělávání ohně pomocí křesadla, ohřívání vody v papírové nádobě, řezání dřeva, vázání uzlů, vytvoření lanového žebříku, průchod bažinou, přenos zraněného, vytvoření modelu mostu podle návodných fotografií, poznávání přírodnin a další.
Všichni tento den přežili bez zranění a parádně si ho užili.


Jan Charvát