Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Letošní Velikonoce naší třídy začaly tak trochu netradičně, a to pěším výletem na farmu pana Ing. Jana Vejčíka do Dlouhé Stropnice. Odtud pochází jedna žákyně 3. ročníku, díky které jsme měli možnost celou exkurzi absolvovat. Všichni jsme se již na plánovaný a delší dobu slibovaný výlet moc těšili. Počasí nám přálo, a tak jsme hned ráno vyrazili.


Cesta uběhla velmi rychle a než jsme se nadáli, už jsme viděli spoustu oveček a beranů. Ve dveřích na nás už čekal Elenčin tatínek s ovčáckým psem Tedem. Předvedl nám, jak umí sehnat všechny berany a ovce do kruhu přímo až k nám, abychom je všechny dobře viděli. Pozorovali jsme také ovečky s roztomilými jehňátky, které se pásly hned naproti.
Poté jsme šli do ovčína, plného oveček s jehňátky, kde nám pan Vejčík ukázal, jak správně držet jehňátko, abychom mu neublížili. Elenka nám podávala roztomilá mláďátka, abychom si je mohli pochovat, pomazlit se a vyfotit na památku. Seznámili jsme se také s opuštěným telátkem Bulíkem, kterého maminka nechtěla, a proto musel pít z láhve.
Největším zážitkem pro všechny byl však porod malého jehňátka, jež se právě dralo na svět. Najednou ztichli i ti největší zlobílkové a nastalo úplné ticho. Ale jen na chvíli, protože skotačivá jehňátka a malý býček Bulík upoutali na sebe největší pozornost.
Abychom nezůstali pouze u oveček, šli jsme se podívat na kravičky, které se pásly na rozlehlých pastvinách. Dověděli jsme se, proč najednou začaly tak hlasitě bučet. Prý nás neznají, mají strach a dávají tím ostatním znamení, aby vstaly, že se blíží někdo cizí. Cestou jsme potkali i Bulíkova tatínka, dále opuštěné jehňátko, které se zamotalo do plotu a nemohlo ven. Když jsme ho vysvobodili, jeho maminka už byla pryč a my jsme se báli, že se ztratí. Pan Vejčík říkal, že při zpáteční cestě uvidíme, zda se ovečka s jehňátkem našly. To bylo radosti, když jsme je viděli zase spolu.
Po důkladné prohlídce farmy jsme si sedli do pergoly a s chutí posvačili. Mezitím paní učitelka a Elenčiným tatínkem schovali pro nás čokoládová velikonoční vajíčka, která jsme museli hledat. Když jsme dostali svolení, všichni jsme se najednou rozběhli po celé zahradě, abychom si našli své vajíčko s překvapením. Na poslední chvíli jsme ještě využili možnost zaskákat si na trampolíně, kde každý mohl ukázat, co umí.
Pobyt na farmě se chýlil ke konci a my jsme se neradi loučili s ovečkami, jehňátky, telátky, ovčáckým pejskem Tedem i býčkem Bulíkem. Náš čas vymezený na výlet se naplnil a museli jsme se vydat na zpáteční cestu. Dobrá nálada nás však neopustila, neboť právě začínaly velikonoční prázdniny, na které jsme se také moc těšili. Pro mnohé z nás bylo však toto setkání nezapomenutelné a určitě se budeme chtít na farmu zase podívat.
Vzpomínkou na tento výlet jsou i fotografie, které si můžete prohlédnout.
Lucie Kubíčková a Elena Vejčíková, žákyně 3. ročníku