Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Read more
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pondělí 11. března proběhlo na naší škole místní kolo v pěvecké soutěži Zvonek z Novohradských hor. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků ze všech tříd 1. i 2. stupně. Soutěžilo se celkem
v pěti kategoriích rozdělených podle věku účinkujících. Každý žák zpíval dvě lidové písně, nejstarší žáci v poslední kategorii zpívali píseň umělou. Zpěváci soutěžili jak v sólovém, tak i v komorním zpěvu. Porotu tvořili učitelé hudební výchovy naší školy. Vítězové postupovali do oblastního kola.


Oblastní kolo pěvecké soutěže Zvonek z Novohradských hor proběhlo již po několikáté u nás v Horní Stropnici, a to ve středu 27. března. Soutěžilo celkem 35 žáků. Přijeli k nám soutěžit finalisté
z ostatních základních škol a to z Benešova nad Černou, Nových Hradů, Malont, Rapšachu, Besednice a z Petříkova. Úvodního slova se ujala zakladatelka soutěže Bc. Ivana Hokrová. Po krátkém přivítání předala slovo panu řediteli PaedDr. Jaroslavu Balášovi, a pak i panu místostarostovi Ing. Františkovi Vaněčkovi. Porotu tvořili tentokrát učitelé a učitelky z hostujících základních škol. Všichni předváděli povedené výkony. Soutěž sledovalo velké množství příznivců a diváků. Celá akce probíhala ve velice příjemné atmosféře. Porota neměla jednoduché rozhodování. Nakonec vše dopadlo spravedlivě. Každý z účinkujících si odnesl sladkou odměnu, vítězové i drobné dárky. Na prvních třech pozicích se rovnoměrně umístili zpěváci ze všech základních škol. Přehlídka vítězů se uskuteční ve středu 15. května v Nových Hradech.
Velký dík patří všem zúčastněným žákům, všem učitelům, kteří připravovali své svěřence a i ostatním, kteří se podíleli na průběhu soutěže. Děkuji také za pomoc paní Mgr. Haně Kudrnové, učitelce základní umělecké školy, paní Bc. Ivaně Hokrové a v neposlední řadě Obci Horní Stropnice za peněžitý dar na zakoupení drobného občerstvení pro zúčastněné a na zakoupení cen do soutěže.
Mgr. Jana Rosecká

Výsledky - školní kolo.

Výsledky - okresní kolo.