Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pondělí 11. března proběhlo na naší škole místní kolo v pěvecké soutěži Zvonek z Novohradských hor. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků ze všech tříd 1. i 2. stupně. Soutěžilo se celkem
v pěti kategoriích rozdělených podle věku účinkujících. Každý žák zpíval dvě lidové písně, nejstarší žáci v poslední kategorii zpívali píseň umělou. Zpěváci soutěžili jak v sólovém, tak i v komorním zpěvu. Porotu tvořili učitelé hudební výchovy naší školy. Vítězové postupovali do oblastního kola.


Oblastní kolo pěvecké soutěže Zvonek z Novohradských hor proběhlo již po několikáté u nás v Horní Stropnici, a to ve středu 27. března. Soutěžilo celkem 35 žáků. Přijeli k nám soutěžit finalisté
z ostatních základních škol a to z Benešova nad Černou, Nových Hradů, Malont, Rapšachu, Besednice a z Petříkova. Úvodního slova se ujala zakladatelka soutěže Bc. Ivana Hokrová. Po krátkém přivítání předala slovo panu řediteli PaedDr. Jaroslavu Balášovi, a pak i panu místostarostovi Ing. Františkovi Vaněčkovi. Porotu tvořili tentokrát učitelé a učitelky z hostujících základních škol. Všichni předváděli povedené výkony. Soutěž sledovalo velké množství příznivců a diváků. Celá akce probíhala ve velice příjemné atmosféře. Porota neměla jednoduché rozhodování. Nakonec vše dopadlo spravedlivě. Každý z účinkujících si odnesl sladkou odměnu, vítězové i drobné dárky. Na prvních třech pozicích se rovnoměrně umístili zpěváci ze všech základních škol. Přehlídka vítězů se uskuteční ve středu 15. května v Nových Hradech.
Velký dík patří všem zúčastněným žákům, všem učitelům, kteří připravovali své svěřence a i ostatním, kteří se podíleli na průběhu soutěže. Děkuji také za pomoc paní Mgr. Haně Kudrnové, učitelce základní umělecké školy, paní Bc. Ivaně Hokrové a v neposlední řadě Obci Horní Stropnice za peněžitý dar na zakoupení drobného občerstvení pro zúčastněné a na zakoupení cen do soutěže.
Mgr. Jana Rosecká

Výsledky - školní kolo.

Výsledky - okresní kolo.