Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Read more
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 20. 3. 2019 byly do naší základní školy pozvány okolní mateřinky. Proběhla
6. přehlídka malých zpěváčků v rámci konání „Zvonku z Novohradských hor.“ Na začátku přivítala pí. Bc. Ivana Hokrová všechny přítomné hosty, rodiče, pedagožky a děti. Úspěšný průběh nám popřáli pan ředitel PaedDr. Jaroslav Baláš s p. Ing. Františkem Vaněčkem místostarostou naší obce. Na podiu se vystřídali chlapci a děvčátka z pěti mateřských škol.

Zazněly písničky jednotlivců, dvojic, ale i celých skupinek. Některé děti zpívaly hlasitě a odvážně, jiné potichu a nesměle. Byli i tací, kteří se při zpěvu usmívali. Atmosféra byla báječná. Diváci nadšeně tleskali. Za své výkony všichni získali diplom a odměnu. Děkujeme p. starostovi Václavu Kučerovi, který věnoval finanční prostředky na dárky a pohoštění přítomných účastníků.

 

Magda Mikšovská