Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 20. 3. 2019 byly do naší základní školy pozvány okolní mateřinky. Proběhla
6. přehlídka malých zpěváčků v rámci konání „Zvonku z Novohradských hor.“ Na začátku přivítala pí. Bc. Ivana Hokrová všechny přítomné hosty, rodiče, pedagožky a děti. Úspěšný průběh nám popřáli pan ředitel PaedDr. Jaroslav Baláš s p. Ing. Františkem Vaněčkem místostarostou naší obce. Na podiu se vystřídali chlapci a děvčátka z pěti mateřských škol.

Zazněly písničky jednotlivců, dvojic, ale i celých skupinek. Některé děti zpívaly hlasitě a odvážně, jiné potichu a nesměle. Byli i tací, kteří se při zpěvu usmívali. Atmosféra byla báječná. Diváci nadšeně tleskali. Za své výkony všichni získali diplom a odměnu. Děkujeme p. starostovi Václavu Kučerovi, který věnoval finanční prostředky na dárky a pohoštění přítomných účastníků.

 

Magda Mikšovská