Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se žáci 1.-3. ročníku vydali společně na toužebně očekávaný výlet do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích. Už v autobusu všichni sršeli dobrou náladou a nadšením, protože v nově zrekonstruovaném planetáriu ještě nikdo nebyl.
Hned po příjezdu do města měly děti možnost vidět řízenou dopravu policií. Však to byl pro mnohé skutečný zážitek!
Jen co jsme se nasvačili, vstoupili jsme do sálu s krásnými pohodlnými sedačkami.

Nad námi se otevřela noční obloha se Sluncem, Měsícem, planetami a hvězdami. Nejvíce však děti zaujaly záběry z vesmíru, obrázky nejznámějších souhvězdí, animace i celooblohové video, a to díky nové digitální technologii. Umělá obloha byla prezentována v takové podobě, v jaké je možno ji vidět v den návštěvy ve skutečnosti. Viděli jsme souhvězdí Střelce, Oriona, Býka, Velké medvědice aj.
Komentář byl přizpůsoben žákům podle jejich věku a zájmu. Měli možnost klást otázky, na něž jim lektor po celou dobu trpělivě odpovídal. Proč je Slunce také hvězda? Jak vznikly krátery na Měsíci? Zpětnou vazbou se pak přesvědčoval, zda děti jsou schopny odpovědět i samostatně se orientovat na hvězdném nebi.
Po téměř hodinovém pořadu jsme se odebrali do vedlejšího kinosálu, kde jsme zhlédli naukový film „Kde končí nebe“. Žáci se během 20 minut vžili do role kosmonautů, odpoutali se od naší planety a navštívili samotný Měsíc. Nenásilnou formou vstřebávali základní fakta o naší Zemi, o Slunci a naší přirozené družici. Zážitkem bylo i přistání zpět na zeměkouli.
Závěrečné chvíle v planetáriu strávily děti nákupem upomínkových předmětů.
Při zpáteční cestě k autobusu jsme se krátce zastavili na českobudějovickém náměstí u kašny. Celý výlet se všem líbil, jen nám bylo líto, že to tak rychle uteklo.

Mgr. Bohuslava Juráková