Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V době adventní, v pátek 7. 12. 2018, se žáci 3. ročníku vydali na krátký výlet do Nových Hradů. Již v autobusu všichni oplývali dobrou náladou, která jim vydržela po celou dobu. Nikomu ani nevadilo, že jsme nejdříve museli zvládnout krkolomnou cestu na hrad.
Cílem výletu byla návštěva státního hradu s netradiční prohlídkou zaměřenou na život našich předků na počátku 20. století v období Vánoc. Zásluhou zajímavého vyprávění žáci nahlédli do domácnosti pana správce panství, seznámili se s tradicemi a zvyky této doby.


Zajímavá byla nejen samotná prohlídka, ale i hlasování o nejkrásnější tři hrady z perníku.
A vybrat ty správné nebylo vůbec snadné! V každé místnosti měli žáci na základě vystavených předmětů uhodnout pohádku. Tento úkol zvládli téměř všichni na výbornou.
Na závěr prohlídky všichni zazpívali koledu, za kterou byli odměněni medovými perníčky. Díky prohlídce a báječnému výkladu průvodkyně jsme nasáli opravdovou vánoční atmosféru.
Poté se nám naskytla výjimečná příležitost nahlédnout do laboratoře Akademie věd ČR, která se nachází na zámku. Viděli jsme rozbor čisté a špinavé vody a mohli jsme se přesvědčit o biologické „čistotě“ svých rukou.
Během krátkého výletu všichni našli čas i na nákup drobných dárků. Domů jsme se vrátili v dobré náladě, jen nám bylo líto, že to tak rychle uteklo.
Mgr. Bohuslava Juráková