Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 21. 11. 2018 k nám do školky přišel na besedu k předškolním dětem místní myslivec.
V listopadu si vyprávíme o lese a jak je to se zvířátky v zimě. Nejdříve jsme si opakovali, jak se máme chovat na vycházce v lese. Jaká zvířátka tam žijí a čím se živí. Někteří kluci věděli, jak se v zimě zvěř přikrmuje. Prohlédli jsme si vycpaného bažanta a z vyprávění našeho hosta jsme se dozvěděli, kteří ptáci odlétají do teplých krajin.

Toto se nám pořád plete. Při kontrolní hádance, jací ptáčkové by
v zimě zahynuli, kdyby zde zůstali, jsme si zapamatovali hlavně vlaštovku, špačka a bílého čápa. Už víme, že sýkorce a kosovi zima nevadí. Také jsme si prohlédli
v časopisech Myslivost mnoho zvířátek a zazpívali písničku „Na tý louce zelený“. Panu Radku Kotrčovi za hezké vyprávění moc děkujeme.

Magda Mikšovská