Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 6. 11. 2018 přijely z Harbachu děti z partnerské mateřské školy do naší mateřinky na návštěvu.
Hned po přivítání jsme pozvali malé hosty na svačinu do jídelny. Když jsme se posilnili, odešli jsme do třídy, abychom si vzájemně předvedli, co nového jsme se naučili. Nejdříve jsme zazpívali uvítací písničku „Guten Tag.“ Všichni jsme se německy představili. Některé písničky jsme zpívali společně. Naši kamarádi se naučili písničku „Kočka leze dírou...“ a tu jim zahrála naše pí. učitelka na housle.

Poté nastala společná hra s novými polytechnickými stavebnicemi. Děvčátka lákala kuchyňka v horním patře domečku. Jiná skupinka objevila na chodbě kočárek, a tak jezdila děvčata s panenkami po chodbě, protože ve třídě už nebylo místo. V prodejně se to hemžilo kupujícími. Na stolečcích děti šroubovaly, montovaly a zkoušely k sobě přikládat nejrůznější magnetické součástky. Na koberci stavěly domečky a věže. Ve třídě to bzučelo jako v úle a chvílemi se ozýval z různých koutů i velký hluk. Když si chlapci a děvčátka pohráli, vypravili jsme se na pobyt do zahrady. Sluníčko příjemně hřálo. Některé děti poposedávaly na pískovišti s lopatkami, jiné se vozily na kolotoči. Zástupy dětí se tvořily i u skluzavek. Naše kolegyně z partnerské mateřské školy obdivovaly dětské dopravní hřiště. Půjčili jsme našim kamarádům tříkolky, koloběžky a ti se s velkou chutí proháněli po označených cestičkách mezi značkami. Našim hostům se u nás líbilo, předali jsme si dárky a vyfotografovali jsme se. Při rozloučení jsme domluvili návštěvu našich dětí v Harbachu, která se uskuteční v měsíci červnu 2019.
Závěrem chci poděkovat p. řediteli PaedDr. Jaroslavu Balášovi, který podporuje veškeré činnosti a možnosti pro naše děti plynoucí z projektu ATCZ5. Poděkování náleží i mým kolegyním, které pomáhaly s přípravami tohoto setkání.

 

 

Magda Mikšovská