Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 byla v prostorách naší školy slavnostně otevřena výstava „Stoleté ohlédnutí po našem“. Slavnostní zahájení bylo velmi příjemnou chvílí nejen pro pořádající, ale také vzácnou chvílí společného prožitku všech zúčastněných, ať už se jednalo o návštěvu z obce, rodiče žáků nebo pamětníků, kteří se přišli na výstavu podívat.


Výstava je věnována stému výročí založení Československé republiky. Má být určena nejen ke vzdělávacím účelům našich žáků, kteří se spolu s vyučujícími podíleli na jejím utváření, ale také jako možnost k vyprávění si a bádání v historii. Zároveň má sloužit jako vhled nejen na samotný vznik ČSR a jeho okolnosti, ale také jako přehled, kterými směry se naše republika v období za posledních sto let vydávala.
Celkový koncept výstavy je připravený do třech tematických okruhů.
Prvním z nich je okruh dějepisně literární, který vytvářeli především žáci v hodinách dějepisu a českého jazyka. Představuje obecný přehled politického vývoje republiky a připomenutí povahy obyčejného života. Celý okruh je pak doplněn příběhy pamětníků. Tato část je vystavena v zadní části chodby prvního stupně u učebny výtvarné výchovy.
Druhý tematický okruh se nachází v učebně výtvarné výchovy, přímo v jejím středu. Zde je prostor věnován cenným zápiskům z deníku československého legionáře a Horní Stropnici jako obci v době vzniku první republiky.
Třetí okruh se nachází též v učebně výtvarné výchovy, po jejím obvodu. Nalezneme zde expozici mnohdy velmi zajímavých a vzácných artefaktů a základních údajů z jednotlivých období naší země od doby vzniku Československa po dnešní republiku.
Mgr. Anna Mášová

Seznam realizátorů výstavy „Stoleté ohlédnutí po našem“, kterým patří výjimečné poděkování
Vít Golombek
Anna Mášová
Milena Brázdilová
žáci IX. třídy
jmenovitě Jan Charvát, Alexandra Kotrčová, Kristýna Maršálková, Kamila Martanová, Kristýna Martínková, Marek Mošner, Alžběta Müllerová, Tomáš Novák, Lucie Rolinková, Kristýna Szypulová, Pavlína Tichá, Kateřina Zborníková
žáci IV. třídy
žáci V. třídy
žáci VI. třídy
a žáci VII. třídy
Poděkování přispěvovatelům do naší expozice
Helena a Jaroslav Balášovi
Zbyněk Drbout
Vít Golombek
Jana Míšková
Oskar Blíženec, Sofie Farrell, Aleš Lohonka, Šimon Mašek, Tereza Mrázová, Eliška Papugová, Jakub Šulista
Eva Blahová, Kristián Maršálek, Jiřina Martanová, Hana Nováková, Nikola Szypulová, Alena Vokolková, Martin Vokolek, Michal Řeháček
Eliška Blehová, Matěj Červ, Jan Koiš, Martina Maršálková
Kristýna Maršálková, Kamila Martanová, Tomáš Novák, Kateřina Zborníková0

Na závěr patří neméně důležité poděkování panu řediteli Jaroslavu Balášovi za možnost výstavu uskutečnit a panu školníkovi a paním uklízečkám za technickou pomoc. Dále pak za významnou pomoc Haně Káplové, Aleně Matějíčkocé a Naděždě Smirnovové.