Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Read more
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Na začátku letošního kalendářního roku naše škola uzavřela několik partnerských smluv se svými bývalými žáky. Dnes několik z nich podniká v zemědělství, což nám činí radost, protože pomáhají udržovat krajinu, ve které žijeme.


Jedním z nich je i pan Radek Dvořák, který naší škole, přesně podle uzavřené smlouvy, dodal pět pěkných knih pro naše žáky. Odměníme jimi ty nejlepší. Určitě jim pomohou v jejich dalším rozvoji a snad se tak dokáží postavit do života stejně dobře jako pan Radek Dvořák.
PaedDr. Jaroslav Baláš