Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Na začátku letošního kalendářního roku naše škola uzavřela několik partnerských smluv se svými bývalými žáky. Dnes několik z nich podniká v zemědělství, což nám činí radost, protože pomáhají udržovat krajinu, ve které žijeme.


Jedním z nich je i pan Radek Dvořák, který naší škole, přesně podle uzavřené smlouvy, dodal pět pěkných knih pro naše žáky. Odměníme jimi ty nejlepší. Určitě jim pomohou v jejich dalším rozvoji a snad se tak dokáží postavit do života stejně dobře jako pan Radek Dvořák.
PaedDr. Jaroslav Baláš