Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Šachová mládež Šachového oddílu TJ Hraničář Horní Stropnice se v šachovém roce 2016/2017 probojovala do nejvyšší mládežnické šachové soutěže v České republice – do Extraligy. Naši mladí šachisté hráli rovněž v dalších nejrůznějších šachových soutěžích.


Při přípravě šachové sezóny 2017/2018 jsme došli k závěru, že nejsme jako šachový oddíl schopni stoprocentně zmiňované šachové soutěže zabezpečit po finanční a personální stránce. Dohodli jsme proto přestup většiny našich hráčů do velkého šachového oddílu – Šachové akademie VŠTE České Budějovice.
Uvedené skutečnosti způsobily, že jsme se museli vážně zamyslet nad dalším působením našeho šachového oddílu. Nakonec jsme se zavázali (pan Jan Flieger a pan Mgr. Vilibald Rolí-nek), že budeme nadále nabízet školní mládeži na Novohradsku (ZŠ a MŠ Horní stropnice a ZŠ Nové Hrady) kvalitní mimoškolní činnost. Doplnili jsme výbor šachového oddílu a promysleli jsme další organizaci činnosti.
Předsedou šachového oddílu zůstal pan Jan Flieger, který má na starosti zejména finanční záležitosti. Do výboru se vrátil pan Mgr. Vilibald Rolínek, který pracuje ve funkci jednatele, hospodáře a trenéra. Ke spolupráci jsme získali pana Mgr. Tomáše Rolínka, který nám jako odborník komunikačních a informačních technologií vytvořil a spravuje nové webové stránky (http://sohranicar.cz/). Rovněž počítáme s tím, že nám všem vypomůže díky velmi dobré jazykové vybavenosti se zahraničními šachovými projekty.
Dohodli jsme se, že budeme zajišťovat pro naši šachovou mládež bezpečnou dopravu (mikrobusy od soukromých firem) a podporovat účast našich mladých šachistů a šachistek nejvýše v krajských šachových soutěžích.
Jestliže bude kdokoliv chtít hrát ve vyšších šachových soutěžích, bude muset přestoupit do větších šachových oddílů. Pokud bude chtít nezletilý hráč hrát ve vyšších šachových soutě-žích a zůstat v našem šachovém oddíle, musí mu rodič zajistit potřebné finanční prostředky a dozor po dobu konání šachové soutěže.
Dopravu a trénink bychom nemohli zajistit bez podpory OÚ Horní Stropnice, MěstÚ Nové Hrady, ZŠ a MŠ Horní Stropnice a ZŠ Nové Hrady. Děkujeme proto za pomoc.
Děkujeme rovněž výboru TJ Hraničář (zejména panu Mgr. Zbyňku Drboutovi a panu Lešku Szypulovi) za úspěšné podávání projektů na MŠMT. Získali jsme tak finanční prostředky, za které jsme nakoupili šachový materiál potřebný pro trénink a pro pořádání šachových turnajů.
V současné době máme v šachovém oddíle osmnáct členů, z toho je dvanáct členů školní mládeže. Šachový kroužek v Horní Stropnici navštěvují čtyři hráči – Jan Boháč, Elena Vejčíková, Jan Němec a Patrik Mikl. Na Nových Hradech trénují v šachovém kroužku – Anna Pávková, Ondřej Jurišta, Pavla Bráchová, Josef Kubeš, Pavel Jaroslav Kypet, Jan Pávek a Marek Petrášek.
Václav Kučera přestoupil na gymnázium v Trhových Svinech a tréninků se nezúčastňoval. Máme i dva předškoláky – Jan Sochor a Matyáš Hokr, kteří pomocí šachového interaktivního online výukového programu LearningChess trénují s pomocí rodičů sami doma. Do šachového kroužku bereme totiž zájemce, až když umí číst (vhodná je druhá třída ZŠ).
Na výroční členské schůzi (8. 5. 2018) k našemu potěšení za hojné účasti rodičů a mla-dých šachistů a šachistek jsme vyhodnotili uplynulý šachový rok 2017/2018.
Naši nejaktivnější (nejúspěšnější) hráči jsou - Jan Pávek, Josef Kubeš, Anna Pávková, Patrik Mikl a Marek Petrášek.
Velmi nadějně se rozjíždí spolupráce se šachovým oddílem v Austrálii, kde vyučuje šachy náš bývalý hráč pan Mgr. Jaromír Kulíř. Naši mladí šachisté si budou moci procvičit šachové i jazykové dovednosti.
Zúčastnili jsme se všech čtyř turnajů Velké ceny Jihočeského kraje. Jeden z těchto turnajů jsme uspořádali v Horní Stropnici, kam přijelo 78 mladých šachistů a šachistek z celého Ji-hočeského kraje. Byl to nejvyšší počet účastníků ze všech čtyř turnajů.
V krajské šachové soutěži hodnotíme jako velmi úspěšné umístění našich hráčů v první desítce konečného pořadí. Nejblíže tomuto cíli byli v kategorii HD8 (hoši a dívky do osmi let věku) Anna Pávková na 11. místě a Jan Boháč na místě 12. V kategorii do čtrnácti let (HD14) to byl Jan Pávek na 13. místě. Rovněž na 13. místě skončil v kategorii do šestnácti let (HD16) Patrik Mikl. Nikdo z našich hráčů neskončil na posledním místě, což je velmi potěšitelné.
Šachová soutěž Přebor škol 2018 se konala v Nových Hradech. Přijela pouze družstva, která si chtěla vybojovat postup na celorepublikovou soutěž Přebor škol. Důvodem nízké účasti škol oproti předchozím soutěžím v Českých Budějovicích byly náročnější dojezdové podmínky a téměř žádná podpora ze strany komise mládeže Jihočeského šachového svazu.
Naše mladé a zkušenosti sbírající školní družstvo z Nových Hradů – Pavel Jaroslav Kypet, Josef Kubeš, Ondřej Jurišta, Anna Pávková a Pavla Bráchová – obsadilo v kategorii 1. až 5. roč-ník ZŠ poslední sedmé místo.
Tři družstva z gymnázií zanechalo za sebou družstvo z Horní Stropnice – Lucie Rolinková, Adéla Rolinková, Patrik Mikl a Lukáš Blaho. V kategorii 6. až 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií naši vybojovali skvělé čtvrté místo.
Na závěr šachového výcvikového roku 2017/2018 se ještě zúčastníme Krajského přeboru mládeže v rapid šachu 2018. Naši nejsilnější hráči mají také možnost zúčastnit se prestižního šachového turnaje - Šachový festival České Budějovice 2018.
I když neočekáváme žádný pronikavý úspěch v uvedených soutěžích, hodnotíme uplynulý šachový rok jako úspěšný a těšíme se na nový 2018/2019. Další informace jsou uvedeny na našich webových stránkách http://sohranicar.cz/.
Děkujeme všem za úsilí, podporu a radost, které šachová hra vyžaduje a poskytuje.
Mgr. Vilibald Rolínek