Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pondělí 30. 4. 2018 se konal zábavný Den Země. Ráno jsme se shromáždili před školou a zařadili se do týmů pod vedením IX. třídy. Paní učitelka Balášová nás svým poutavým vyprávěním přenesla na Tajuplný ostrov, který jsme měli osídlit. Pak jsme se rozdělili podle tříd a vydali jsme se zkoumat ostrov. Každá třída šla na jiné místo hledat indicie, které jsme později použili. Nyní přišel čas zajistit podmínky pro přežití.

Každý tým byl poslán na určité stanoviště, kde si zkusil první pomoc, filtraci vody, lov zvěře, rozdělání ohně a půdoznalectví. Všechny týmy se vystřídaly na všech stanovištích. Každý velitel týmu poté přednesl svůj návrh, jak by osídlil ostrov. Následovalo hodnocení týmů podle získaných bodů ze stanovišť. Tým modrých se radoval ze své výhry.

            Všichni žáci i učitelé si tento den náramně užili.

Den Země pokračoval ve středu 2. 5. 2018, kdy se žáci vydali na tradiční brigádu do lesa. Oproti předchozím rokům nebylo naším úkolem les jen uklidit, nýbrž někteří z nás měli možnost zkusit si založit nový les sázením stromků. Ukázalo se, že manuální práce je pro některé z nás hodně  obtížná, a proto máme všichni důvod se ve škole snažit. :)

Radka Zemanová a IX. třída