Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Na přelomu měsíců března a dubna došlo k nové volbě školské rady. Uplynulo totiž tříleté funkční období stávající školské rady a podle zákona musely proběhnout volby nové. Rád vás informuji o výsledku voleb. Více zde.

Čísla mluví jasnou řečí a komise ve složení paní Rosecká, pan Kroupa, Měchura po pečlivém sečtení hlasů došla k závěru, že rodiče ve školské radě bude další tři roky zastupovat pan Luboš Šulista.Na přelomu měsíců března a dubna došlo k nové volbě školské rady. Uplynulo totiž tříleté funkční období stávající školské rady a podle zákona musely proběhnout volby nové. Rád vás informuji o výsledku voleb. Čísla mluví jasnou řečí a komise ve složení paní Rosecká, pan Kroupa, Měchura po pečlivém sečtení hlasů došla k závěru, že rodiče ve školské radě bude další tři roky zastupovat pan Luboš Šulista.Další člen školské rady byl volen z řad pedagogických pracovníků jimi samými. Předložil jsem jim kandidátní listinu a pedagogové provedli tajnou volbu. Komise opět sečetla hlasy a jednoznačným vítězem se stal pan Golombek.Poslední člen školské rady byl jmenován radou obce. Stal se jím pan Lešek Szypula. Školská rada se sejde v nejbližších dnech a zvolí svého předsedu.  Dovolte, abych poděkoval všem členům staré školské rady, zejména paní Lucii Blehové, za poctivou práci v uplynulém období a popřál jim pevné zdraví. Novému členu, panu Šulistovi, přeji nejen zdraví a svěžest, ale i trpělivost a chuť pomáhat řešit školské záležitosti Pevně věřím, že i vy se budete aktivně podílet na práci školy svými náměty, které můžete prostřednictvím členů školské rady snáze uplatnit. 

PaedDr. Jaroslav Baláš