Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve středu 6. prosince 2017 uspořádali žáci devátého ročníku v aule základní školy mikulášskou nadílku a hrátky s čerty pro děti ze školní družiny.
Chlapci a děvčata tak mohli znovu prožívat příchod Mikuláše s andělem a odrecitovat Mikuláši naučenou básničku za malou sladkou odměnu. Čerti pak některým hříšníkům dali možnost odpykat své prohřešky zvládnutím pekelných soutěží. Děti také na čtyřech stanovištích musely zvládnout připravené úkoly: najít v pytli naplněném nastříhanými papíry čtyři různé předměty a poznat, o jaké věci se jedná.

Dále měly uhodnout čtyři hádanky, doplnit v čertovské básničce slova na konci veršů tak, aby se báseň rýmovala, a nakreslit nejhezčího čerta. Na zbylých stanovištích si mohly vyzkoušet i svou zručnost házením kroužků a slalomem se lžičkou a s pingpongovým míčkem. Za každý splněný úkol získaly bod. Kartičku, na které byly body zaznamenány, poté vyměnily u Mikuláše za malou odměnu. Nakonec se Mikuláš s dětmi rozloučil pohádkou.
Žákům deváté třídy tak patří velký dík za projevenou snahu a za čas věnovaný přípravě. Odměnou jim pak jistě bylo nejen nadšení, s jakým děti ze školní družiny úkoly plnily, ale i jejich pozitivní ohlasy.
Jitka Hokrová